Công trình thực hiện

Công trình màn rèm tại Showroom TM – Quận 2

Địa điểm: Showroom TM - Quận 2 Loại màn: Rèm sáo gỗ, Màn cửa phòng ngủ Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm cửa tại gia đình Chị Yên – Vũng Tàu

Địa điểm: Gia đình Chị Yên - Vũng Tàu Loại màn: Màn hiện đại Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm cửa tại nhà hàng Tour Lesjour

Địa điểm: Nhà hàng Tour Lesjour Loại màn: Màn cuốn Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình màn rèm tại Spa Phú Nhuận

Địa điểm: Spa Phú Nhuận Loại màn: Rèm hiện đại Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm cửa tại gia đình Anh Hoàng – Úc

Địa điểm: Gia đình Anh Hoàng - Úc Loại màn: Màn cổ điển Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình màn rèm tại gia đình Anh Cường – Cà Mau

Địa điểm: Gia đình Anh Cường - Cà Mau Loại màn: Màn phòng khách Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình màn rèm cửa tại Khách sạn Tiền Giang

Địa điểm: Khách sạn Tiền Giang Loại màn: Màn cuốn Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình màn rèm tại gia đình Chị Lệ – Quận 2 – TPHCM

Địa điểm: Chị Lệ - Quận 2 - TPHCM Loại màn: Màn cửa hiện đại  Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm cửa tại công ty Apollo

Địa điểm: Công ty Apollo Loại màn: Rèm cuốn Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình màn cửa tại gia đình Chị Trang – Đà Nẵng

Địa điểm: gia đình Chị Trang - Đà Nẵng Loại màn: Màn cửa phòng khách Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm cửa tại Beer Club – Quận 1

Địa điểm: Beer Club - Quận 1 Loại rèm: Rèm cổ điển Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm cửa tại gia đình Anh Khê – Vinhome Central Park

Địa điểm: Gia đình Anh Khê - Vinhome Central Park Loại màn: Màn cửa phòng khách Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm cửa tại gia đình Chị Trang – Quận 1 – TPHCM

Địa điểm: Chị Trang - Quận 1 - TPHCM Loại màn: Màn cửa phòng khách Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình rèm tại hội nghị SGX

Địa điểm: Hội nghị SGX Loại màn: Rèm hội trường - sân khấu Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Công trình màn cửa tại Highkands Coffee

Địa điểm: Highkands Coffee Loại rèm: Rèm cuốn Đơn vị thi công: Công Ty Đầu Tư Phát Triển Viễn Đông Hotline: 0902.550.095

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyếnX